Försäkringsärenden

När olyckan varit framme och din husvagn eller husbil behöver repareras finns vi tillgängliga för dig. Vi har etablerade samarbetsavtal med flera försäkringsbolag och är auktoriserade att serva och reparera enligt kravspecifikation så att garantier bibehålls och villkor efterlevs.

Kontakta oss

Regelrätta åtgärder

Typ av skada och omfattning på skador kan variera enormt från fall till fall och därför är också de åtgärder som görs väldigt varierande. Bedömningen görs alltid för enskilda fall och i samråd med försäkringsbolaget lämnar vi prisbild och åtgärdsspecifikation för att försäkringsbolaget då ska fatta beslut i frågan. Om det beslutas att fordonet ska repareras ser vi till att utföra arbetet enligt föreskrifter och gällande villkor så att du snart kan vara säker och trygg på vägarna med bibehållna garantier.

Hur går det till?

Till att börja med gör du själv en skadeanmälan till ditt försäkringsbolag för att registrera skadan

● Hör av dig till oss för att boka en tid för besiktning av skadan och åtgärdsbedömning
● Vi skickar åtgärdslista och kostnadskalkyl till ditt försäkringsbolag för godkännande
● Efter att försäkringsbolaget godkänt åtgärderna och kostnaden beställer vi nödvändiga reservdelar och bokar in en tid för dig att lämna in fordonet hos oss
● När arbetet är utfört och kontrollerat kontaktar vi dig och välkomnar dig att hämta din husvagn eller husbil hos oss

OBS! När du lämnar in din husvagn eller husbil till oss måste du se till att avfallstank och vattensystem är tömda på innehåll.

Auktoriserade och kompetenta

Vi som jobbar i verkstaden på Curavan är alla utbildade och auktoriserade att reparera husvagnar och husbilar av alla typer. I verkstaden använder vi oss av modern teknik och utrustning för att hantera skador och utföra åtgärder på rätt sätt.

Kontakta oss

Behöver du boka en skadebesiktning? Du kan skicka en kontaktförfrågan genom att använda det här formuläret men du är också alltid välkommen att ringa oss på 090 202 29 90.